FUNKCIONALNA

TERAPIJA

mislite na vreme

Tržište je prepravljeno tretmanima koja nude brza i neverovatna rešenja ali za koja se vrlo brzo ustanovi da izazivaju i veliki broj neželjenih efekata. Sve ove ponude pozivaju se na izjave zadovoljnih korisnika, naučna istraživanja, studije i autoritete, ali sve to još nije garancija da će i vama pomoći. Quantum Wellnes jedni je sistem koji  deluje na ključne faktore od kojih zavisi zdravlje i procesi starenja, predvidjajući efikasnost tretmana i postojanje eventrualnih kontraindikacija.

SAT 3

THERAPY

Centri koji koriste Quantu Wellness sistem mogu biti osposobljeni za sprovodjenje tretmana namenjenih prevenciji ali i za terapeutske programe namenjene otklanjanju hroničnih zdravstvenih i estetskih problema. Umesto lekova u Quantum Wellness centrima svojim klijentima nudimo personalizovane i potpuno jedinstvene programe ishrane, detoksikacije i prijatne energetske tretmane.

Preporučujemo nekoliko nivoa detoksiacije: 

  • 3-Day Refresh 
  • 28-day Ultimate Detox. Čišćenje endogenih toksina u organizma za varenje.(bubrezi,žuč,jetra i creva)
  • 90 – day  Total Body Cellular Detox

Svakom klijetnu se individualno odredjuje program ishrane na osnovu BRS Funkcionalnog Screeninga i analize nutritivnih imineralno vitaminskih potreba

Quantum Zone kapsula  je revolucionarni sistem koji stimuliše bioelektrične i biohemiske funkcije tako što podiže nivo energije u ćelijama i uspostavlja ispravnu medjućelisku komunikaciju primenom tretmana u oblasti energetske i kvantno informacione medicine.

U tu svrhu koriste se različiti energo informacioni talasi koje se kroz različite tretmane sprovode u prijatnom ambijentu naših kapsula. Terapija svetlom i muzikom je samo mali deo onoga što ovaj sistem nudi.

    • Chromotherapy.

Energija koju dobijamo od svetlosti je jedan od najosnovnijih elemenata potrebnih za život na Zemlji – zajedno sa vazduhom, vodom i drugim hranljivim materijama. Svetlosna terapija koju Quantum Zone poseduje ima za cilj da ljudima pruži frekvencije na ćelijskom nivou koje im nedostaju zbog toga što se puno vremena provodi u zatvorenom prostoru. 

Istraživači u laboratoriji Li-Huei Tsai u Institutu Picower za učenje i memoriju pokazali su da poremećeni gama talasi u mozgu miševa s Alzheimerovom bolešću mogu da se isprave jedinstvenom neinvazivnom tehnikom pomoću treperavog svjetla. Saznaj više…

  • Sound therapy

U svetu isceljivanja, odnosno sistema duhovnog razvoja, pojavila se nova paradigma. Ona i nije toliko nova jer izgleda da je bila poznata drevnim civilizacijama kao što su Sumer i Egipat, a navodno i Atlantida i Lemurija. Međutim, ova je paradigma danas „ponovo otkrivena“, ne samo od strane takozvane „alternativne medicine“, nego i od strane „službene nauke“ te je postavila nove kriterijume lečenju fizičkog tela. Reč je o uticaju zvuka na ljudsko biće i na njegovo energetsko i fizičko telo. Sazanj više…

Ono zbog čega je ovaj sistem jedinstven je TBR program podmladjivanja na ćeliskom nivou.

 
  • Resetting the Aging Clock

Da li ste se zapitali gde bi nam tvorac ostavio poruku ili gde bi zapisao bitne informacije za opstanak i život?  U svakoj od preko 80 milijardi ćelija nalazi se DNK u kojoj su zapisane sve potrebne informacije za rast i razvoj našeg organizma. Svake sekunde u organizmu se odigrava nekoliko hiljada hemiskih procesa zahvaljujući inforamcijama koje su podhranjenje u DNK svake ćelije. Nekoliko naučnika u Ukraini i Rusiji smatraju da se preko 70% svih zdravstvenih problema prvo odigravaju na infrmacionom i energetskom nivou i da ukoliko dešifurjemo slova i “jezik” koje ćelije koriste u svojoj komunikaciji i pronadjemo način da kontrolišemo energiju na samoj ćeliskom membrani, možemo otkloniti skoro svaku bolest. Nakon 30 godina istraživanja oni su u ovome uspeli a rezultate njihovog rada i znaja sada  mogu biti dostupni i vama i vašim klijentima. Saznaj više…