InnovetivE
wellness TECHNOLOGY
PERSONALISED WELLNESS
PRIPREMITE POSLOVANJE ZA NOVI TREND

Budite ispred konkurencije, proširite svoje usluge i podignite ih na viši nivo. Omogućite svojim klijentima programe koji se baziraju na iskustvu integrativne i najnovijm tehnološkim dostignućima kvantne medicine, koji po potrebi opuštaju, smanjuju stres, ili podižu energiju i imunitet aktivirajući prirodne isceliteljske sposobnosti organizma.

Marina Luketina Šunjka

autor programa

Marina je svoje obrazovanje počela u oblasti molekularne biologije i nutricionizma da bi se poslednjih 15 godina usavršavala u oblasti …

integrativne i kvantne medicine. Od 2003 godine saradjuje sa Institutom za razvoj kvantne medicine i bio informacionih tehnologija iz Ukraine i Rusije. Od decembra 2019 u Evropskom centru za mir i razvoj, Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija (ECPD) imenovana je za operativnog direktora studijskog programa Specijalističkih akademskih studija iz oblasti kvantno informacione medicine i funkcionalne ishrane. Marina je doktorant na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu u oblasti preventivne medicine dok na ECPD fakultetu (University for Peace established by the United Nations) priprema doktorat u oblasti menadžmenta u zdravstvu.

Objavljeni radovi.

Časopis Frontiers Public Health, 24 October 2019 | https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00303 The Impact of the Socio-Demographic Characteristics of Complementary and Alternative Medicine Users in Serbia on OTC Drug Consumption.

Časopis Frontiers in Public Health 2018; Book Review: Consolidation of Quantitative and Qualitative Research

Časopis Farmecenomia. Health economics and therapeutic pathways 2017; Utilization patterns of complementary and alternative medicine in Australia, Canada and United States: popularity of dietary supplements, mind-body and manipulative therapies.
Časopis društva za ishranu Srbije: Hrana i Ishrana 2017; Ejekti primene niskoproteinske ishrane kod pacijenata sa dijabetesom tip 1 i hipertenzijom.

Ponosna sam što naš koncept više od 20 godina opstaje isključivo na osnovu preporuke zadovoljnih korisnika. Ono što nije dobro je činjenica da su u većini slučajeva te osobe imale ozbiljne zdravstvene probleme koji su se mogli sprečiti.

Trebalo je da prodje mnogo godina i hiljade pacijenata da shavtim da pomažući jednom, po jednom pacijentu, mogu uticati na vrlo mali broj ljudi i da moram iskorisiti transformativnu moć obrazovanja ako želim da doprem do više ljudi.

FUTURE WELLNESS

Obezbedjujemo vrhunsku opremu obuku stručnog osoblja i sprovodimo sve procedure u radu sa klijentima. Trenutno naše programe možemo ponuditi na tri lokacije. U našem matičnom centru u Beogradu, Zlatiboru i Qataru.

beograd
doha
zlatibor
mogućnosti saradnje
PERSONALISED WELLNESS
opcija 1
master partner

potrebna investicija 150.000 eura

OVA OPCIJA MASTER PARTNERU ĆE OMOGUĆITI:

 • Ekskluzivnost da prodaje naš biznis u svojoj državi i sve što je potrebno za sprovodjenje naših programa i usluga.
 • Dobićete 5 kapsula sa odgovarajućim dijagnostičko terapeutaskim softverima na besplatno korišćenje za vreme trajanja ugovora.
 • Individualno prilagodjene pakete proizvoda za 200 klijenta po centru, a koji su neophodni kao podrška u sprovodjenju programa.
 • Obezbedićemo obučeno osoblje koje će raditi u centrima i biti zaduženo za sprovodjenje svih dijagnostičko terapeutskih procedura.

NAŠA OBAVEZA PREMA MASTER PARTNERU:

 • Isporuka 5 kapsula sa odgovarajućim dijagnosčko terapeutskim hardverima i softverima.
 • Proizvodnja svih proizvoda koji su neophodni za sprovodjenje programa.
 • Obezbedićemo odgovarajuće osoblje koje će nakon neše praktične i teoretske obuke raditi u centrima.
 • Obezbedjujemo podršku u radu i 
 • Održavanje opreme.
 
 NAŠA OBAVEZA PREMA KLIJENTIMA:
 • Prezentovaćemo im mogućnosti i prednosti Sistema.
 • Naše obučeno osoblje sprovodiće procedure screeninga u kapsuli.
 • Naš matični centar za svakog klijenta uradiće  stručnu analizu dobijenih rezultata.
 • Napravićemo izveštaj i predlog za dalje korake
 • Na osovnou funkcionalne procene zdravlja napravićemo individualni program ishrane za prvih 7 dana.
 • Testiraćemo odgovarajuće programe za tretmane koje bi klijent trebalo da sprovodi u kapsuli.
 • Obezbedićemo odgovarajuće proizvode koje će klijent koristiti naredne dve nedelje,
 • Nakon dve nedelje uradićemo kontrloni pregled a zatim, na osnovu analize postignuti rezultata napravićemo novi paket proizvoda i program ishrane za druge dve nedelje.

OBAVEZE MASTER PARTNERA:

 1. Kupovina master licence za otvaranje minimum 5 centara -10.000 eura.
 2. Avansna uplata  za proizvode i usluge naših zaposlenih koji će obavljati sve dijagnostičko terapeutske procedure, dizajnirati programe ishrane i terapije na osnovu analize rezultata funkcionalne dijagnostike. 
 3. Master partner je u obavezi da obezbedi odgovarajući prostor za kapsulu i da kroz različite marketinške aktivnosti obezbedi klijente koji bi sprovodili naše programe i različite dijagnostičko terapeutske usluge.

Za stavke iz tačke  2 (avansna uplata za proizvode i naše usluga za 200 klijenata po svakom centru) master partner je u obavezi da kroz prethodno dogovorenu dinamiku plaćanja uplati ukupno 30.000 eura za svaki centar.

REZIME:

Po ceni od samo 150 eura svaki vaš klijent će dobiti:

 • Inicialnu funkcionalnu procenu zdravlja.
 • Stručnu analizu dobijenih rezultata.
 • Pisani izveštaj, predlog ishrane i sve proizvode koji su neophodni za sprovodjenje prve dve nedelje programa.
 • Kontrolni pregled i analiza postignutih rezultata.
 • Pisani programa ishrane, tretmani u kapsuli i odgovorajući proizvodi za druge dve nedelje.

Napomena cena od 150 eura odnosi se samo prema master partneru dok će on formirati cene za programe i usluge u drugim centrima. 

opcija 2
b2b partner

potrebna investicija 40.000 eura

OVA OPCIJA B2B PARTNERU ĆE OMOGUĆITI:

 • Ekskluzivnost da u svom centru svojim klijentima omogući naše usluge i programe.
 • Dobićete jednu kapsulu sa odgovarajućim dijagnostičko terapeutskim softverima na besplatno korišćenje za vreme trajanja ugovora.
 • Individualno prilagodjene pakete proizvoda za 200 klijenata a koji su neophodni kao podrška u sprovodjenju programa.
 • Obezbedićemo obučeno osoblje koje će raditi u centrima i biti zaduženo za sprovodjenje svih dijagnostičko terapeutskih procedura.

NAŠA OBAVEZA PREMA B2B PARTNERU:

 • Isporuka jedne kapsule sa odgovarajućim dijagnosčko terapeutskim hardverima i softverima.
 • Za 200 vaših klijenata koji se opredele za neki od SMART PROGRAMA obezbedićemo sve proizvode koji su neophodni za sprovodjenje programa.
 • Obezbedićemo odgovarajuće osoblje koje će nakon neše praktične i teoretske obuke raditi u centrima.
 • Obezbedjujemo podršku u radu.
 • Održavanje opreme.
 
 NAŠA OBAVEZA PREMA KLIJENTIMA VAŠEG CENTRA:
 • Prezentovaćemo im mogućnosti i prednosti Sistema.
 • Naše obučeno osoblje sprovodiće procedure screeninga u kapsuli.
 • Naš matični centar za svakog klijenta uradiće stručnu analizu dobijenih rezultata.
 • Napravićemo izveštaj i predlog za dalje korake
 • Na osovnou funkcionalne procene zdravlja napravićemo individualni program ishrane za prvih 7 dana.
 • Testiraćemo odgovarajuće programe za tretmane koje bi klijent trebalo da sprovodi u kapsuli.
 • Obezbedićemo odgovarajuće proizvode koje će klijent koristiti naredne dve nedelje,
 • Nakon dve nedelje uradićemo kontrloni pregled a zatim, na osnovu analize postignuti rezultata napravićemo novi paket proizvoda i program ishrane za druge dve nedelje.

OBAVEZE MASTER PARTNERA:

 • Kupovina licence za otvaranje jednog centara – plreporučna cena 5.000 eura.
 • Avansna uplata za naše usluge dijagnostike, izradu izveštaja i programa ishrane kao i za proizvode koji su neophodni za sprovodjenje 200 programa – preporuka je da to bude 200 eura po programu odnono 40.000 eura za svih 200 programa, dok bi za maser partnera cena bila 150 eura po programu. Procena je radjena na osnovu pretpostavke da se u centru nedeljno samo 4 osobe odluče za sprovodjenje programa.
 • Da obezbedi odgovarajući prostor za kapsulu i da kroz različite marketinške aktivnosti  obezbedi klijente.

MOGUĆNOSTi OSTVARIVANJA PROFITA

Naš koncept nudi mogućnost zarade po različitim osnovama ali ćemo ovom prilikom procenu raditi na osnovu mogućnosti zarade od prodaje licecncinih prava, programa, usluga dijagnostike, tretmana u kapsuli i učlanjenja u klub. Procena od programa i uslga koje smo u ovoj prezentaciji predstavili, samo infromativnog karaktera. Za svaku zemlju na osonvu analize tržišta, konkurencije zajedno sa master partnerom formiraćemo cenovnih za usluge i programe. 

ADA MOL U BEOGRADU

Zen zona - manifestacija u organizaciji fondacije Novak Djokovć.

Profit od PRODAJE licenci

Mogunost ostvarivanja profita od prodaje licence ima samo Master distributer kupovinom master licence ..  

Kupovinom master licence po ceni od 10.000 eura za 5 centara ostvarujete mogućnost da samo njihovom prodajom uz našu pomoć vratite uloženi novac i zaradite čisto 15.000 eura. 

PRIHOD od programa

OPCIJA 1

Ukoliko bi  se samo 4 osobe nedelno u jednom centru odlučile za SMART program po našoj preporučenoj ceni,  partner bi u svom centru samo od ove opcije za godinu dana vratio uloženi novac i zaradio oko 30.000 eura. 

OPCIJA 2

Ukoliko bi se nakon odredjenog perioda u jednom centru jedna osoba dnevno opredelila za SMART PROGRAM čista zarada od ove opcije  godišnje bi iynosla preko 50.000 eura.

Master partner ima mogućnost da u zavisnosti od svojih troškova i platežnih mogućnosti potencijalnih klijenata sam formira cene usluga i programa u centrima za koje je kupio licencu kao i visinu svoje provizije.

OPCIJA 1

Pod pretpostavkom da master partner od svakog centra ostvaruje proviziju od 20% po osnovu programa, prihod od centra u kojem se mesečno 16 klijenata opredeli za neki od progarma iznosio bi 5.760 eura po centru ili oko 30.000 od svih 5 centara.

OPCIJA 2

Ukoliko bi mesečno centar imao 30 klijenata koji koriste programe prihod bi po centru iznosio 10.800 dok od 5 centara on iznosi preko 50.000 samo od programa.

Podsećamo vas da kompletan rad sa klijentima od kada udju u centar pa sve vreme sprovodjenja programa mi  sprovodimo dok je zadatak master partnera  i vlasnika centara da kroz marketinške aktivnosti obezbede klijente.

PRIHOD od dijagnostike

PRIHOD OD DODATNIH USLUGA DIJAGNOSTIKE 

OPCIJA 1.

Pod pretpostavkom da se dnevno samo dve osobe odluče za dodatne usluge dijagnostike za koje će centar dobiti po 20 eura, godišnji prihod centra mogao bi biti 14.600 eura. 

PRIHOD OD TRETMANA

Preporučena cena jednog tretmana u kapsuli je 50 eura dok bi za paket od 7 tretmanaj centar dobio 150. Ukoliko se u jednom centtru mesečno 10 osoba opredeli za ovaj paket tretmana godišnji prihod po osnovu tretmana u kapsuli u jednom centru mogao bi biti 18.000 eura, odnosno 90.000 eura u 5 centara.

PRIHOD OD ČLANARINA

Samo članovi kluba mogu koristit usluge i sprovoditi programe po povlaščenim cenama. Centar od svakog učlanjenje dobija 20 eura i ako bi se dnevno samo dve osobe učlanile u klub godišnji prihod samo od članarine u jednom centru iznosio bi oko 14.000 eura odnosno preko 70.000 eura u 5 centara.

provizije od drugih centara

Master partner u dogovoru sa nama može korigovati cene programa na teritoriji za koju je kupio licencu i samim tim odredjivati visinu svoje provizije od programa koju će ostvarivati od ostalih centara.

 

iwt