HEALTH ZONE

gross profit estimation

Na svaki uloženi euro 5 eura zarada uz povrat kompletne investicije za manje od godinu dana.

PROCENA mogućnosti zarade ZA MASTER PARTNERE

Procena je radjena na osnovu mogućnosti ostvarivanja prihoda po tri osnova:

 • Prihod na osnovu izdavanja kapsula.
 • Prihod od prodaje proizvoda za deotksikaciju.
 • Prihod od tretmana koji bi se sprovodili u kapsuli.

Preporučene cene su prilagodjene tržištu u Srbiji i mogu se korigovati za druga tržišta.

PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA

Procena je radjena na osnovu pretpostavke da se u jednoj kompaniji za kupovinu osvnovnog  paketa za detoksikaciju nedeljno opredeli samo  dve osobe. Pproizvodi koji se nalaze u paketu predvidjeni su za sprovodjenje mesečnog programa i njegova preporučena cena u Srbiji iznosi 300 eura.

PROCENA PRIHODA U EURIMA

PRIHOD U 100 CENTARA OD PRODAJE 2 DETOX PAKETA NEDELJNO PO CENI OD 300 E

1 GODINA

5

3 GODINE

5

5 GODINA

5
 • OPCIJA 1. Ukoliko bi se nedeljno samo jedna osoba u jednoj kompaniji odlučila da sprovodi program detoksikacije godišnji bruto prihod od 100 centara iznosio bi 1.440.000 eura.
 • OPCIJA 2. Ukoliko bi se u centrima nedeljno prodavala 4 detox paketa  godišnji bruto prihod bi iznosio 5.760.000 eura.
 • OPCIJA 3. Za prihod od 10.950.000 eura potrebno je da se svakog dana prodaje po jedan paket.
 • Ukoliko bi se nedeljno 
 • Sem prihoda od detox paketa u ponudi su i proizvodi za podršku u programima za povećanje imuniteta i regeneraciju. Nutree centra. More info…

PRIHOD OD TRETMANA U KAPSULI

Procena se bazira na pretposotavci da se u centrima ili kompanijijama gde je instalirana kapsula, dnevno samo dve osobe odluče da sprovode energetski tretman  u kapsuli. Preporučena cena za tretman u trajanju od 60 minuta iznosi 20 eura i njegova cena je prilagodjena tržištu u Srbiji

PROCENA PRIHODA U EURIMA

PRIHOD OD 2 TRETMANA DNEVNO U STO CENTARA PO CENI OD 20 E PO TRETMANU.

1 GODINA

5

3 GODINE

5

5 GODINA

5

Procena se bazira na pretposotavci da se u jednom centru ili kompaniji gde je instalirana kapsula, nedeljno samo jedna osoba odluči da sprovodi jedan od tretmana u Kvantnoj kapsuli. Model kapsule koji se instalira u firmama, fitness, wellness ili spa centrima nudi mogućnost tretmana za opuštanje, smanjenje stresa i energetsku regenereraciju i podmladjivanje. U centrima u kojima se kapsule iznajmljuju relax i power nap tretmani su besplatni dok se tretmani za podizanje energetskog potencijala i podmladjivanje naplaćajuju. Preporučene cene ovih tretmana u Srbiji.

 • Relax i power nap tretman – 10 eura (20 min)
 • Recharge tretman 30 eura (60 min) (paket od 10 tretmana 230 e, paket od 20 tretmana 300 eura.)
 • Rejuventaion tretman – 50 eura (60 min)

Na osnovu  pretpostavke da se u jednom centru dnevno samo jedna osoba opredeli  za recharge tretman po ceni od 30 eura godišnji prihod u 100 centara iznosio bi 1.095.000 eura. Ukoliko bi se u jednoj firmi svakog meseca 10 zaposlenih opredelilo za paket od 20 tretmana po ceni od 300 eura prihod od 100 centara za godinu dana iznosio bi 3.600.000 eura.

PRIHOD OD IZDAVANJA KAPSULA

Procena je radjena na osnovu pretpostavke da naš partner u 100 kompanija instalira po jednu kapsulu za koju bi mu kompanije mesečno plaćale samo 1.000 eura (12.000 e/god.) u zamenu za mogućnost da zaposleni mogu besplatno koristiti neke od dijagnostičko terapeutskih mogućnosti  kaspsule.

PROCENA PRIHODA U EURIMA

PRIHOD OD ZAKUPA 100 KAPSULA PO CENI OD 1.000 E/MESEČNO)

1 GODINA

5

3 GODINNE

5

5 GODINA

5

Cene smart kapsula za sprovodjenje wellness programa u kompanijama. 

 • 2 smart kapsule – 70.000 eura (35.000 eura po kapsuli)
 • 5 smart kapsula – 150.000 eura (30.000 po kapsuli)
 • 10 smart kapsula – 250.000 eura. (25.000 po kapsuli)
 • 50 smart kapsula – 750.000 eura.(15.000 eura po kapsuli)
 • 100 smart kapsula – 1.000.000 (10.000 eura po kapsuli)
 •  

Opcija izdavanja kapsule nudi mogućnost ostvarivanja dodatnog prihoda od prodaje proizvoda i usluga matičnog Nutree centra. More info…