innovative

wellness technologies

“Zamislite budućnost u kojoj  je medicina  usmerena na zdravlje a ne na bolest, gde lekari veruju u prirodne iscelitetljske sposobnosti organizma i prevenciju umesto na lečenje. U takvom svetu  lekari i pacijenti bili bi partneri koji imaju iste ciljeve. ”

Andrew Weil, MD”

Quantum zone

futur wellness

MNOGO TOGA JE VAŽNO ALI JE SAMO ZDRAVLJE BITNO

Bez obzira da li želite da investirate u novi business ili  vodite računa o svom zdravlju pravo je vreme da se upoznate sa mogućnostima Quantum Wellness koncepta. 

B2B

Postoji li bolji način da vas klijenti oduševljeno preporuče svojim prijateljima od toga da im pomognete  da budu zdravi i da se osećaju dobro.  Ako želiite da investirate u originalan, interesantan i profitabilan biznis. Ako želite da svojim klijentima omogućite konsultacije o ishrani ili tretmane koji se baziraju na najnoviim tehnološkim dostignućima i u vašem wellness spa ili fitness centru pravo je vreme da se upoznate sa mogućnostima Quantum Wellnessa. Nudimo vam inovativan koncept koji može biti podrška u sprovodjenju vaših usluga ili kao samostalan sistem kroz B2B model poslovanja a koji je otvoren i za vaše predloge i sugestije.  

B2C

Kao što postepeno starimo, tako i bolest ne nastaje odjednom. Ona se postepeno razvija, iscrpljuje organizam a da nismo ni svesni opasnosti kojima smo izloženi. Savremena medicina u većini slučajeva problemima se bavi kada se pojave simptomi i kada je često jedino rešenje hiruška intervencija. Najnovija dostignuća u oblasti bioinformatike nepravilnosti i promene mogu uočiti mnogo ranije, kada su još na funkcionalnom i energetskom nivou i kada se umesto lekova, hemije i zračenja mogu sprečiti, zaustaviti ili otkloniti malim promenama u načinu života i potpuno neinvazivnim i prijatnim tretmanima.