Pokrenete novu uzbudljivu karijeru i da uživate u poslu koji radite. 

Uponajte se sa našim sistemom i odaberite opciju koja odgovara vašim potrebama i mogućnostima. Osobama koje nemaju medicinsko obrazovanje predlažemo opciju Health and Diet Coach dok je Health and Diet Detectives odličan izbor za lekare, nutricioniste, farmaceute, stomatolozima ili veterinarima. Ali bez obzira koju opciju odaberete kroz naš intezivni program teoretske i praktične obuke već za dve nedelje bićete osposobljeni da započnete svoj biznis.

Nemate se čega plašiti jer ste već naučili mnogo teže stvari. Da hodate, govorite, pišete. Ovo je samo još jedna nova veština. Jednom će mo vam pokazati mi a posle će te to moći raditi i sami. 

 • Daćemo vam sve alate i naučiti korak po korak sve što je potrebno.
 • Imaćete na raspolaganju ekskluzivan i kompletno opremljen prostor u kojem će te učiti, vežbati i raditi.
 • Biće vam na raspolaganju najsavremenija tehnologija za funkcionalnu i nutritivnu procenu.
 • Kontinuiranu edukaciju i podršku u radu.
 • Naučićete osnovne aspekte od kojih zavisi zdravlje i procesi starenja.
 • Upoznaćete se sa prednostima i nedostacima najpopularnijih dijeteta i trendova u ishrani.
 • Kao naš konsultant u oblasti zdravlja i ishrane ili kao nutrtitivni detektiv bićete u prilici da koristite najsavremeniju tehnologiju i u našem prijatnom i ekskluzivnom prostoru svojim klijentima ponudite personalizovane programe i usluge iz oblasti nutricionizma, integrativne i kvantne medicine. 
 • Bićete osposobljeni da samostalno obavite:
  • Nutritivnu i mineralno vitaminsku procenu i da na osnovu dobijenih rezultata klijentu predložite plan optimalne ishrane.
  • Naučićete kako da procenite nivo energije organa i organiskih sistema, pH organizma, nivo toksičnosti i prisustvo bakterija, virusa ili parazita i da klijentima predložite personalizovane programe ishrane, detoksikacije i alkalizacije.
  • Ovladaćete veštinama marketinga i komunikacije sa potencijalnim klijentima. Ali ono što je ne manje važno su uštede koje na ovaj način možete ostvariti.

Ušteda 10.000 – 25.000 eura. 

Nećete imati potrebu da iznajmljujete lokal, plaćate renutu za prazan prostor a zatim da kupujete nameštaj i enterijer. 

 • Opremanje poslovnog prostora. (ušteda od 3.000  do 10.000 eura jer nećete imati potrebe da ulažete u nameštaj, police, kompjuter, stolice, sto, slike…
 •  Zakup lokala u centru grada 20 do 50 eura. (ušteda za šestomesečni zakup oko 5.000 do 10.000 eura)
 • Komunalni troškovi: grejanja, struje, vode. (ušteda za šest meseci  minim 1000 – 1.500 eura)
 • Ne morate otvarati firmu i plaćati knjigovodju svakog meseca  (ušteda za 6 meseci minim 1.000 eura)

Ušteda od 20.000 do 50.000 eura

 • Nećete imati potrebu da novac ulažete u nabavku skupih uredjaja i tehnike jer će te za rad imati na raspolaganju Quanum Zone kapsulu u kojoj su implementirani najbolji dijagnostičko terapeutski  sistemi za funkcionalnu procenu i korekciju. 

Ušteda 55.000 eura

 • Nećete morati mesecima pohadjate nastavu pre nego što počnete da zaradjujete i počnete da vraćate novac koji ste uložili. Zahvaljujći našoj podršci već u drugoj nedelji bićete u mogućnosti da svojim klijentima ponudite program namenjen detoksikaciji i povećanju energije. “Detox Nutrition and Energy Boost program”. 
 • Bićete osposobljeni da im samostalno napravite pisani predlog ishrane i program namenjen detoksikaciji na osnovu:
  • Procene pH organizma.
  • Nutritivne i mineralno vitaminske procene na osnovu analize efiasnosti suplementacije.
  • Procene nivoa toksičnosti i eventualne prisutnosti bakterija, virusa ili parazita.
  • Čakra testa i procene opšteg energetskog potencijla organizma.
 • Cena Know How  smart programa iznosi 55.000 a  expert programa 65.000 eura. Kroz ovu ponudu dobićete informacije i znanje koje je plod našeg dvadesetogodišnjeg rada potpuno besplatno pod uslovom da se pridržavate našeg memoranduma o saradnji.
 • Naš  know hov omogućiće vam da vrlo brzo vratite uloćeni novac a da zatim ostvarujete konstantan prihod.
 • Možete početi sa našim osnovnim programom a kako napredujete u učenju i radu možete preći i na pakete koji nude viši nivo usluga i veću zaradu.
 • Obuka u oblasti nutricionizma, integrativne ili kvantne medicine uglavnom se nudi kroz online seminare zbog čega je naš koncept u okviru kojeg nudimo praktičnu obuku i rad sa pacijentima uz kontinuiranu podršku jedinstven na tržištu. Cene seminara koji nude licence za Health Coach i Nutricionista u zavisnosnosti od nivoa i kvaliteta obuke kreću se u rasponu od 2.000 do 6.000 eura. Saznaj više…

Da li ste imali priliku da se do sada upoznate sa sličnom ponudom?

 • Da li vam je neko ponudio da za samo dve nedelje započnete svoj biznis u jednoj od najboljih lokacija u Beogradu?
 • Da li vam je neko ponudio da radite i da svoje buduće klijente primite u ovako lepom okruženju?
 • Kada smo pravili ovu ponudu postavili smo sebi pitanje: da li bi mi, kada bi bili na vašem mestu prihvatili ovu ponudu. 
 • Kao naš saradnik nećete imati potrebu da prodajete vitamine, aparate, tretmane ili bilo šta što je slično tome. Vaši budući klijenti imaće mogućnost da se kroz lično iskustvo prvo uvere u kvalitet našeg koncepta pre nego što se odluče da nam poklone poverenje,  
 • Ali ono što je možda najvažnije je činjenica da će vaši i naši klijenti pre svega dobiti odgovor i rešenje na ključna pitanja od kojih zavisi njihovo zdravlje i izgled. Znaće kako je dosadašnji način života i ishrane uticao na njihovo zdravlje, gde postoje nedostatci i predispozicije za neki zdravstveni problem i nekoliko godina pre pojave simptoma. I ono što najvažnije,  mogu saznati i šta je uzrok tih problema i koji način terapije ili tretmana mogu  dati najbolje rezultate.

Ušteda 15.000 – 30.000 eura.

 • Značajna stavka u pokretanju i održanju biznisa je marketing za koji je potrebno u početku izdvojiti i nekoliko desetina hiljada eura. 
 • Još jedna stvar o kojoj je potrebno voditi računa su troškovi koje vaš bizis ima u fazi dok obim poslovanja ne dostigne željeni nivo.  U proseku je potrebno 6 do 12 meseci da bi se posao razradio do nivoa kada je zarada veća od troškova. U zavisnosti od zemlje, lokacije i drugih parametara nekada je potrebno i preko 20.000 eura da obezbedite za taj period. Kroz ovu ponudu vi nemate ni ovaj trošak. Vaš jedini zadatak da pratite instrukcije i sprovodite naše preporuke kako u pogledu rada sa klijentima tako i u pogledu načina prezentovanja vaših usluga i biznisa.

procena zarade OD PROGRAMA

 Quantum Wellness programe mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba. Nakon što se upoznaju sa mogućnostima i prednostima naših programa budući član ima mogućnost da odabere program koji će odgovarati njegovim potrebama i mogućnostima.

SMART PROTOKOL

Bez obzira koji je estetski ili zdravstveni problem u pitanju detoksikacija je prvi korak. Quantum Wellness program detoksikacije svojim članovima nudi dva nivoa detoksikacije. Body detox  nivo u trajanju od mesec dana ima za cilj detoksikaciju jetre, žuči, bubrega i creva dok Cellular detox program zahteva još minimum dva meseca. Investicija za sprovodjenje kompletnog tromesečnog programa iznosi 900 eura i ukoliko bi se samo jedna osoba nedeljno prijavila za ovaj program godišnje prihod koji bi ostvario centar iznosio bi 72.000 eura.

NIVO 1  traje 30 dana i primarni cilj ovog programa je čišćenje organa. (žučna kesa, bubrezi, jetra i creva) 

NIVO 2 traje 60 dana i primarni cilj ovog programa je  ćeliske detoksikacije.

 

POTREBNO VREME ZA SPROVODJENJE PROGRAMA  – 90 DANA.

Program podrazumeva funkcionalnu procenu 65 organa i preko 400 različitih funkcionalnih testova i analiza tri puta u toku programa. Izmedju ostalog:

 • BRS – Funkcionalnu procenu kompletnog organizma 65 organa.
 • BRS – Procenu nivoa energije.
 • BRS -procena stepena toksičnosti.
 • EPD – Procena optimalne ishrane
 • EPD – Procena optimalnih proizvoda za detoksikaciju i suplementaciju.

Proizvode za sprovodjenje programa detoksikacije čiji je cilj čišćenje organa (bubrezi, jetra, žučna kesa i creva) koji su BRS testom pokazali najbolju uskladjenost sa trenutnim potrebama organaizma klijenta.

MGI DETOX BOX namenjnen ćeliskoj detoksikaciji za period od 2 meseca.

Tretmane u Quantum Zone kapsuli.

 • Tretmane koji utiču na cirkulaciju
 • Tretmane kojima se postiče alkalizacija organizma
 • Tretmani koji podižu nivo energije
 • Tretmani za uništavanje parazita

Pisani program i detalno putstvo za sprovodjenje programa.

EXPERT PROTOKOL

Expert program pored SMART protokola klijentu-članu kluba nudi moguućnost da u okviru Quantum Wellness koncepta sprovodi Total Body Rejuvanation program. Ovaj program pored kompletne detoksikacije organizma podrazumeva i regeneraciju organizma na energetskom i informacionom nivou i traje ukupno minimum 6 meseci a investicija za njegovo sprovodjenje iznosi 5.000 eura. Ukoliko bi se samo jedna osoba nedeljno prijavila za ovaj program godišnji prihod bi bio 240.000 eura.

Expert program traje 6 meseci a cena za sprovojenje kompletnog šestomesečno programa je 5.000 eura  i podrazumeva:

3 MESECA Smart protokol

3 MESECA Total Body Rejuvenatio protokol

Za više informacija o ovom programu kontaktirajte nas.

GODIŠNJA PROCENA PRIHODA

OD PRODAJE SMART I EXPERT PROGRAMA

opcija 1

PRIHOD OD PRODAJE 2 PROGRAMA NEDELJNO

1 SMART PROGRAM NEDELJNO

14.400 EURA GODIŠNJE

1 EXPERT PROGRAM NEDELJNO

240.000 EURA GODIŠNJE

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD

0
EURA ZA GODINU DANA

opcija 2

PRIHOD OD PRODAJE 6 PROGRAMA NEDELJNO

3 SMART PROGRAM NEDELJNO

43.200EURA GODIŠNJE

3 EXPERT PROGRAM NEDELJNO

720.000 EURA GODIŠNJE

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD

0
EURA ZA GODINU DANA

opcija 3

PRIHOD OD PRODAJE 10 PROGRAMA NEDELJNO

5 SMART PROGRAM NEDELJNO

72.000 EURA GODIŠNJE

5 EXPERT PROGRAM NEDELJNO

1.200.000 EURA GODIŠNJE

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD

0
EURA ZA GODINU DANA

ostale mogućnosti zarade

 MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRIHODA PO 4 OSNOVA

 • OD ČLANSTVA U KLUBU 
 • PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA 
 • PRIHOD OD USLUGA DIJAGNOSTIKE 
 • PRIHOD OD TRETMANA U KVANTOJ ZONI. 
 

PROFIT OD ČLANARINE

Samo članovi QW kluba mogu koristiti naše usluge, programe i proizvode. Nakon što se potencijalnom klijentu prezentuju mogućnosti i prednosti članstva u klubu klijent će popuniti pristupnicu. Učlanjenjem u klub klijent će imati mogućnost:

3 besplatnu preventivne procene zdravlja kojom će saznati kako njegov način ishrane i života utiče na njegovo zdravlje.

10% popust na kupovinu svih proizvoda, programa i  usluga.

PROCENA ZARADE OD UČLANJENJA

Procena je radjena na osnovu pretpostavke da je učlanjenje u Quantum Wellness klub 50 eura. Ova cena se individualno može formirati za svaku zemlju ili centar.

2 UČLANJENJA DNEVNO

 • Mesečno    3.000 eura
 • Godišnje   36.000 eura

5 UČLANJENJA DNEVNO

 • Mesečno    7.500 eura
 • Godišnje   90.000 eura

10 UČLANJENJA DNEVNO 

 • Mesečno    15.000 eura
 • Godišnje  180.000 eura
 

PROFIT OD PROIZVODA

Polazeći od činjenice da je svaka osoba jedinstvena napravili smo potpuno inovativan koncept distribucije i prodaje proizvoda iz oblasti lepote i zdravlja. Svi proizvod koji se nalaze u ponudi smart shopa prolaze nekoliko nivoa provere a zatim se individualno procenjuju moguće kontraindikacije i njihova efikasnost za svakog klijenta. Bez obzira da li je u pitanju  zdravstveni problem, višak kolograma, odabir kozmetičkog proizvoda ili običnog šampona za kosu, suočeni smo sa ogromnim brojem proizvoda ali i velikim brojem pitanja na koje potrošači žele odgovor.  Napokon je tome došao kraj. 

PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA

Pošli smo od pretpostavke da dnevno samo 3, 6 ili 10 osoba odluči da kupi samo po 1 naš proizvod po ceni od 20 eura. U zavisnosti od opcije saradnje koju izaberete zarada po svakom proizvodu kreće se od izmedju 20 i 35%

PROCENA BRUTO ZARADE PRODAJOM 3 proizvoda čija je pojedinačna cena 20 eura.

 • NEDELJNO – 420 e
 • MESEČNO – 1.680 e
 • GODIŠNJE – 20.160 e

PROCENA VAŠE ZARADE PRODAJOM 6 proizvoda dnevno čija je pojedinačna cena 20 eura.

 • NEDELJNO       840 eura
 • MESEČNO     3.600 eura
 • GODIŠNJE   40.320 eura

PROCENA VAŠE ZARADE PRODAJOM 10 proizvoda čija je pojedinačna cena 20 eura.

 • NEDELJNO      1.400 eura
 • MESEČNO     5.600 eura
 • GODIŠNJE   67.200 eura

 

PROFIT OD DIJAGNOSTIKE

Preduslova bilo koje terapije je dijagnostika koja je u mogućnosti da pronadje odgovore na ključna pitanja kada je u pitanju zdravlje. Članovi Quantum Wellness kluba imaju na raspolaganju nekoliko nivoa dijagnostike i one se  sprovode u zavisnostiod progama koje klijenti odaberu. U odredjenim slučajevaima klijenti mogu dobiti i usluge dijagnostike i van svog programa po povlašćenim cenama.

PRIHOD OD USLUGA FUNKCIONALNE DIJAGNOSTIKE. 

Članovi kluba pored besplatne analize mineralno vaitaminskog statusa i procene proizvoda kojima se postižu najbolji rezultati u sprovodjenju terapeutskih programa imaju mogućnost da saznaju još neke važne informcije o svom zdravlju.  U nastavku možete pogledati neke od mogućnosti koje vašim klijentima možete ponudtiti.

FUNKCIONALNA PROCENA ORGANA FORMIRA SE U ZAVISNOSTI OD ZEMLJE U KOJOJ SE CENTAR NALAZI. Procena koja je ovde prikazana radjena je za centar u Qataru dok je cena u Srbiji i zemljama bivše SFRJ manja za 40 do 50%:

 • FUNKCIONALNA PROCENA JEDNOG ORGANA PO IZBORU  50 EURA
 • PROCENA PROTOKA ENERGIJE ČAKRI I OPŠTEG ENERGETSKOG STATUSA,  50 EURA
 • TEST STEPENA TOKSIČNOSTI SA PROCENOOM NAJVEĆE OPTEREĆENOSTI ORAGANA 50 EURA
 • PROCENA OKSIDATTIVNOG STRESA 50 EURA
 • PROCENA Ph ORGANIZMA 50 EURA

PROCENA ZARADE OD 4  FUNCIONALNE DIJAGNOSTTIKE DNEVNO U VREDNOSTI OD 50 EURA.

 • NEDELJNO    1.400 eura
 • MESEČNO     5.600 eura
 • GODIŠNJE   67.200 eura

PROCENA ZARADE OD 8 FUNCIONALNIH DIJAGNOSTIKA DNEVNO U VREDNOSTI OD 50 EURA.

 • NEDELJNO     2.800 eura
 • MESEČNO     11.200 eura
 • GODIŠNJE   134.400 eura.

PROCENA ZARADE OD 10 FUNCIONALNIH DIJAGNOSTIKA DNEVNO U VREDNOSTI OD 50 EURA.

 • NEDELJNO     3.500 eura
 • MESEČNO     14.000 eura
 • GODIŠNJE   168.000 eura

 

PROFIT OD TRETMANA

Sve što koriste naši klijenti koristimo i sami i koriste naša deca, rodbina i prijatelji. Radimo ono što će biti bezbedno i što deluje pozitivno na zdravlje. Umesto lekova Quantum Wellness nudi neinvazivne i  personalizovane programe ishrane, detoksikacije i prijatne tretmane u Quantum Zone kapsuli koja uz pomoć inovativne tehnologije aktivira prirodne isceliteljske sposobnosti organizma da se sam regeneriše i leči.  

PRIHOD OD TRETMANA

Članovi kluba pored besplatne analize mineralno vaitaminskog statusa i procene proizvoda kojima se postižu najbolji rezultati u sprovodjenju terapeutskih programa imaju mogućnost da u kapsuli sprovode različite tretmane:

 • RELAX & POVER NAP TRETMANI
 • TERAPIJA SVETLOM I BOJAMA
 • TERAPIJA MUZIKOM
 • AROMA TERAPIJA
 • POVEĆANJE ENERGIJE I ALKALIZACIJA
 • STIMULACIJA MIKROCIRKULACIJE

PROCENA JE RADJENA ZA CENTAR U KATARU I  NA OSNOVU PRETPOSTAVKE DA JE CENA JEDNOG TRETMANA 30 EURA. CENA ZA SRBIJU I ZEMLJE U OKRUŽENJU JE U PROSEKU 50% NIŽA. 

PROCENA ZARADE OD SAMO 3 TRETMANA DNEVNO.

 • NEDELJNO       630 eura
 • MESEČNO     2.520  eura
 • GODIŠNJE   30.240 eura.

PROCENA ZARADE OD DNEVNO 6 TRETMANA U KAPSULI 

 • NEDELJNO    1.260 eura
 • MESEČNO     5.040  eura
 • GODIŠNJE   60.480 eura.

PROCENA ZARADE OD DNEVNO 10 TRETMANA 

  • NEDELJNO    2.100 eura
  • MESEČNO     8.400  eura
  • GODIŠNJE   100.800 eura.

GODIŠNJA PROCENA PRIHODA

OD ČLANARINE, PROIZVODA,DIJAGNOSTIKE I TRETMANA

opcija 1

4 klijenata dnevno

PRIHOD OD ČLANARINE

1 UČLANJENJA DNEVNO OD 50 EURA ZA GODINU DANA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD PROIZVODA

1 PROIZVOD DNEVNO PO CENI OD 20 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD DIJAGNOSTIKE

1 DIJAGNOSKa DNEVNO po ceni od 50 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD TRETMANA

1 TRETMAN DNEVNO U VREDNOSTI OD 30 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD

0
EURA ZA GODINU DANA

opcija 2

8 klijenata dnevno

PRIHOD OD ČLANARINE

2 UČLANJENJA DNEVNO OD 50 EURA ZA GODINU DANA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD PROIZVODA

2 PROIZVODA DNEVNO PO CENI OD 20 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD DIJAGNOSTIKE

2 DIJAGNOStiKe DNEVNO po ceni OD 50 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD TRETMANA

2 TRETMANA DNEVNO U VREDNOSTI OD 30 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD

0
EURA ZA GODINU DANA

opcija 3

12 klijenata dnevno

PRIHOD OD ČLANARINE

3 UČLANJENJA DNEVNO OD 50 EURA ZA GODINU DANA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD PROIZVODA

3 TRETMANA DNEVNO U VREDNOSTI OD 30 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD DIJAGNOSTIKE

3 DIJAGNOSKe DNEVNO po ceni OD 50 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIHOD OD TRETMANA

3 TRETMANA DNEVNO U VREDNOSTI OD 30 EURA

0
EURA ZA GODINU DANA

UKUPAN GODIŠNJI PRIHOD

0
EURA ZA GODINU DANA

PRIDRUŽITE NAM SE

Tražimo firme koje poznaju lokalno tržište i žele da učestvuju u  u razvoju Quantum Wellness koncepta u svojim gradovima ili državama kroz nekoliko oblika saradnje.

OPCIJA 1

Ušteda 11.000 – 23.000 eura. 

Nećete imati potrebu da iznajmljujete lokal, plaćate renutu za prazan prostor a zatim da kupujete nameštaj i enterijer. 

 • Opremanje poslovnog prostora. (ušteda od 3.000  do 10.000 eura jer nećete imati potrebe da ulažete u nameštaj, police, kompjuter, stolice, sto, slike…
 •  Zakup lokala u centru grada 20 do 50 eura. (ušteda za šestomesečni zakup oko 6.000 do 10.000 eura)
 • Komunalni troškovi: grejanja, struje, vode. (ušteda za šest meseci  minim 1000 – 1.500 eura)
 • Ne morate otvarati firmu i plaćati knjigovodju svakog meseca  (ušteda za 6 meseci minim 1.000 eura)

Kao generalni distributer nakon što otvorite svoj prvi centar bićete u mogućnosti da u vašoj zemlji promovišete i prodajete Quantum Wellness ili Smart koncept.  Ukoliko ste u mogućnosti da obezbedite samo 24 klijenata mesečno (6 nedeljno), za sprovodjenje smart i expert programa, za godinu dana bi ne samo otplatili kompletnu investiciju već bi i zaradili preko 500.000 eura samo od programa.

 
 1. 50%  od prodaje naših licenci za sprovodjenje SMART I EXPERT programa. 
 2. 50% provizija od prodaje Quantum Zone kapsula i odgovarajućih dijagnostičko terapeutskih modula (hardveri i softveri) koji idu uz njih.
 3. 100%  od ostvarenog prometa drugih centara i vaših podfranšiza u vašoj državi. (Visinu raspodele prihoda odredjuje maser distributer.)
 4. 75%  od SMART programa
 5. 60% od EXPERT programa koji se sprovode u vašem centru.
 6. 60% od usluga funkcionalne procene  kada mi radimo analizu ili 100% kada stručnu analizu radite sami.
 7. 100% profit od tretmana koji se sprovode u vašem matičnom centru.
 8. 100%  od članarina obzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba

Potrebna investicija za opciju master distributera za jednu zemlju:

 • Minimum dve expert kapsule – 100.000 eura
 • Know how i licenca za smart i expert program – 120.000 eura.
 • 150 health box paketa za sprovodjenje tromesečnog smart programa – 45.000 eura
 • 50 health box paketa za sprovodjenje expert programa u trajanju od 5 meseci – 125.000 eura.

Potrebna investicija za opciju master distributera za jednu zemlju iznosi 263.200 i u tu cenu je uračunato:

 • Dve expert kapsule – 100.000 eura
 • Know how i licenca za smart i expert program – 120.000 eura.
 • 240 health box paketa za sprovodjenje tromesečnog smart programa – 72.000 eura. (procena je radjena na osnovu pretpostavke da će se mesečno samo 20 klijenta opredeliti za sprovodjenje smart programa.

Nabavna cena za proizvode koji će koistiti 240 klijenata za tromesečni smart detox program iznosi 72.000 eura odnosno samo 100 eura mesečno.

Bruto zarada centra od prodaje ovih 240 programa po preporučenoj 360.000 eura što znači da bi samo u provoj godini samo od prodaje smart programa centar vratio kompletnu investiciju i ostvario oko 100.000 eura.

 

OPCIJA 2

Ušteda 11.000 – 23.000 eura. 

Nećete imati potrebu da iznajmljujete lokal, plaćate renutu za prazan prostor a zatim da kupujete nameštaj i enterijer. 

 • Opremanje poslovnog prostora. (ušteda od 3.000  do 10.000 eura jer nećete imati potrebe da ulažete u nameštaj, police, kompjuter, stolice, sto, slike…
 •  Zakup lokala u centru grada 20 do 50 eura. (ušteda za šestomesečni zakup oko 6.000 do 10.000 eura)
 • Komunalni troškovi: grejanja, struje, vode. (ušteda za šest meseci  minim 1000 – 1.500 eura)
 • Ne morate otvarati firmu i plaćati knjigovodju svakog meseca  (ušteda za 6 meseci minim 1.000 eura)

Ova opcija podrazumeva otvaranje jednog partnerskog Smart Health Shopa u vašem gradu. Naša obaveza bila bi da u okviru vašeg centra instaliramo našu kapsulu  i odgovarajće module za sprovodjenje smart programa dok će vaša obaveza biti da svoj centar opremite odgovarajućim policama i proizvodima koji su neophodni za sprovodjenje smart programa.

 1. Od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub sobzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. Od SMART programa
 3. Od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. Od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. Od tretmana koje će sprovoditi vaši klijenti u našem centru.

Potrebna investicija za opciju master distributera za jednu zemlju:

 • Minimum dve expert kapsule – 100.000 eura
 • Know how i licenca za smart i expert program – 120.000 eura.
 • 150 health box paketa za sprovodjenje tromesečnog smart programa – 45.000 eura
 • 50 health box paketa za sprovodjenje expert programa u trajanju od 5 meseci – 125.000 eura.

Vaša investicija u opciji partnerstva podrazumeva da obezbedite adekvatan prostor, police, osoblje i kupovinu početnog lagera proizvoda koji su neophodni za sprovodjenje Smart programa dok su naše obaveze da vam obezbedimo Quantum Zone kapsulu, odgovarajuću opremu, obuku i kompletan know how za sprovodjenje smart programa.

Naše obaveze i ulaganje:

 • Da vam instaliramo Quantum Zone kapsulu sa softverima za sprovodjenje smart programa. Ovu kapsulu dobijate na revers kao sredstvo za rad čija je vrednost zajedno sa licencom za sprovodjenje smart programa 110.000 eura.
 • Obuku za sprovodjenje svih procedura neophodnih za smart program.
 • Odgovarajuće proizvode i podršku u radu.

Vaše obaveze i ulaganje:

 • Da obezbedite adekvatan prostor, police i enterijer po našem nacrtu. 
 • Osoblje za rad u Smart shopu. Minimum dve osobe.
 • Početni lager proizvoda za sprovodjenje Smart programa u periodu od 12 meseci. (Polazeći od pretpostavke da obezbedite samo 3 klijenta nedeljno za sprovodjenje smart programa biće potrebno da kupite 144 smart paketa čija je ukupna vp cena 21.600 eura. )

RASPODELA PRIHODA:

 1. 70% od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub obzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. 50% od SMART programa
 3. 30% od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. 50% od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. 70% od tretmana koje će sprovoditi vaši klijenti u našem centru.

OPCIJA 3

Ušteda 11.000 – 23.000 eura. 

Nećete imati potrebu da iznajmljujete lokal, plaćate renutu za prazan prostor a zatim da kupujete nameštaj i enterijer. 

 • Opremanje poslovnog prostora. (ušteda od 3.000  do 10.000 eura jer nećete imati potrebe da ulažete u nameštaj, police, kompjuter, stolice, sto, slike…
 •  Zakup lokala u centru grada 20 do 50 eura. (ušteda za šestomesečni zakup oko 6.000 do 10.000 eura)
 • Komunalni troškovi: grejanja, struje, vode. (ušteda za šest meseci  minim 1000 – 1.500 eura)
 • Ne morate otvarati firmu i plaćati knjigovodju svakog meseca  (ušteda za 6 meseci minim 1.000 eura)

Nakon što prodjete  Quantum Wellness obuku i steknete  neku od naših licenci,  imaćete mogućnost da uz našu podršku u okviru našeg centra promovišete zdrav način ihrane i života ali i da budete podrška svima koji se odluče za sprovodjenje našeg smart programa.

 1. Od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub sobzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. Od SMART programa
 3. Od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. Od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. Od tretmana koje će sprovoditi vaši klijenti u našem centru.

OPCIJA 1 – Ukupna investicija – 3.050 eura.

 • Teoretska i praktična obuka za sprovodjenje funkcionalne procene i marketinških aktivnosti 650 eura.
 • Zakup prostora, opreme i usluge naše podrške za 480 sati u narednih 12 meseci 2.400 eura.
MOGUĆNOSTI PROFITA:
 1. 60% od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub obzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. 60% od SMART programa
 3. 20% od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. 40% od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. 70% od tretmana koje će sprovoditi vaši klijenti u našem centru.
 

OPCIJA 2 – Ukupna investicija – 1.450 eura.

 • Teoretska i praktična obuka za sprovodjenje funkcionalne procene i marketinških aktivnosti 650 eura.
 • Zakup prostora, opreme i usluge naše podrške za 40 sati u narednih 30 dana 800 eura.
 
 1. 40% od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub obzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. 30% od SMART programa
 3. 10% od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. 30% od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. 40% od tretmana koje će sprovoditi vaši klijenti u našem centru.

OPCIJA 3 –  Ukupna investicija – 650 eura.

  • Teoretska i praktična obuka za sprovodjenje funkcionalne procene i marketinških aktivnosti 650 eura.
 
 1. 30% od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub obzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. 20% od SMART programa
 3. 5% od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. 10% od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. 30% od tretmana koje će uz vašu podršku i nadzor sprovoditi vaši klijenti u našem centru.
 

PROCENA PROFITA

Procena je radjena na osnovu godišnjeg prometa  matičnog centra i provizija od prodaje licenci, kapsula i programa drugim centrima.

Profit od PRODAJE licenci

Master distributer kupovinom master licence i nakon što otvori svoj prvi centar u mogućnosti je da prodaje takozvana podlicencna prava svima koji su kvalifikovani i žele da otvore svoj Smart Shop centar.  

Kupovinom master licence kroz naš Know How bićete u mogućnosti da koristite naše celokupno znanje i iskustvo za vodjenje smart shop centra i sprovodjenje odgovarajućih programa ali i obavezu da ovaj koncept promovišete i prodajete licencna prava drugim zainteresovani u vašoj zemlji.

Nakon što ste kupili  licence koje će vam omogućiti  sprovodjenje Smart i Expert protokola u vašem centru, za svaku vašu preporuku koja dovode do prodaje neke od naših licenci sleduje vam provizija 30% 

 

LICENCE ZA VIŠE ZEMALJA

Kupovinom licencnih prava za više zemalja imate mogućnost da samostalno formirate cenu licenci za svaku pojedinačnu zemlju i da na taj način ostvarujete prihod. 

Licencna prava prava za veći broj zemalja:

 • 28 zemalja EU – Umesto 980.000 – 280.000 eura. (10.000 eura po državi)
 • 50 zemalja u SAD – umesto 1.750.000 – 400.000 eura (8.000 eura po državi)
 • 12 zemalja južne Amerike 100.000 eura. (8.300 eura po državi)
 • Rusija 150.000 eura
 • 22 pokraine u Kini 200.000 eura
 • Indija 100.000 eura
 • 7 zemalja UAE umesto 245.000 – 100.000 eura
 • 56 zemalja u Africi umesto 1.960.000  – 280.000 eura.

Master partner ima mogućnost da ostvaruje prihod i po drugim osnovama.

 • Prihod od prodaje kapsula i opreme.
 • Od obuke i Know How
 • Od proizvoda ili prometa koji ostavruju centri.

PROFIT OD KAPSULA

Osnova Smart Shopa su inovativne kapsule koje su opremljene najsavremenijom tehnologijom. Kao master distributer imate mogućnost da prodajom naše tehnologije ostavrujete prihod od svake kapsule.

Ukupna investicija za opremanje prvog matičnog Smart Shop centra u jednoj zemlji kreće se izmedju  95.000 – 150.00 eura.  Centar će biti opremljen sa odgovarajućim policama i pultom u prodajnom delu i sa tri sistema sa odgovarajućim dijagnostičko terapeutskim modulima za sprovodjenje Smart i Expert protokola.

 

provizije od drugih centara

 

Obaveza svakog centra je da prilikom otvaranja kupe lager proizvoda koji će biti dovoljan za šestomesečni rad. 

PRIHOD od programa

Ukoliko bi  samo tri osobe nedelno odlučilo za SMART program i samo jedna osobe nedeljno za EXPERT program centar bi ostavario dobit od 528.000 eura.

Bez obzira koji je estetski ili zdravstveni problem u pitanju detoksikacija je prvi korak. 

Quantum Wellness program detoksikacije svojim članovima nudi dva nivoa detoksikacije.

NIVO 1  traje 30 dana i primarni cilj ovog programa je čišćenje organa. (žučna kesa, bubrezi, jetra i creva) 

NIVO 2 traje 60 dana i primarni cilj ovog programa je  ćeliske detoksikacije.

Ovaj program neophodno je sprovoditi 3 meseca a investicija za njegovo sprovodjenje iznosi 1.500 eura.

MOGUĆNOSTI PRIHODA

 • Ukoliko bi se samo jedna osoba nedeljno prijavila za ovaj program godišnje prihod bi bio 72.000 eura.
 • 3 osobe nedeljno ili 12 osoba mesečno omogućiće prihod od 216.000 eura.
 • 5 osoba nedeljno (20 mesečno) 360.000 eura

POTREBNO VREME ZA SPROVODJENJE PROGRAMA  – 90 DANA.

Program podrazumeva funkcionalnu procenu 65 organa i preko 400 različitih funkcionalnih testova i analiza tri puta u toku programa. Izmedju ostalog:

 • BRS – Funkcionalnu procenu kompletnog organizma 65 organa.
 • BRS – Procenu nivoa energije.
 • BRS -procena stepena toksičnosti.
 • EPD – Procena optimalne ishrane
 • EPD – Procena optimalnih proizvoda za detoksikaciju i suplementaciju.

Proizvode za sprovodjenje programa detoksikacije čiji je cilj čišćenje organa (bubrezi, jetra, žučna kesa i creva) koji su BRS testom pokazali najbolju uskladjenost sa trenutnim potrebama organaizma klijenta.

MGI DETOX BOX namenjnen ćeliskoj detoksikaciji za period od 2 meseca.

Tretmane u Quantum Zone kapsuli.

 • Tretmane koji utiču na cirkulaciju
 • Tretmane kojima se postiče alkalizacija organizma
 • Tretmani koji podižu nivo energije
 • Tretmani za uništavanje parazita

Pisani program i detalno putstvo za sprovodjenje programa.

OPCIJA 2 

EXPERT PROGRAM 

Expert program pored SMART protokola klijentu-članu kluba nudi moguućnost da u okviru Quantum Wellness koncepta sprovodi Total Body Rejuvanation program. Ovaj program neophodno je sprovoditi 6 meseci a investicija za njegovo sprovodjenje iznosi 5.000 eura.

MOGUĆNOSTI PRIHODA:

 • Ukoliko bi se samo jedna osoba nedeljno prijavila za ovaj program godišnji prihod bi bio 312.000 eura.
 • 3 osobe nedeljno ili samo 12 mesečno – 720.000 eura.
 • 5 osoba nedeljno (20 mesečno) 1.200.000 eura.

Expert program traje 6 meseci a cena za sprovojenje kompletnog šestomesečno programa je 5.000 eura  i podrazumeva:

3 MESECA Smart protokol

3 MESECA Total Body Rejuvenatio protokol

Za više informacija o ovom programu kontaktirajte nas.

 

PRIHOD od usluga dijagnostike

GROSS PROFIT FROM FUNCTIONAL DIAGNOSTIC SERVICES.

Club members, in addition to free mineral-vitamin analysis and evaluation of products that achieve the best results in the implementation of therapeutic programs, have the opportunity to learn some other important information about their health. Below you can see some of the options that your customers can offer.

BODY FUNCTIONAL ASSESSMENT:

FUNCTIONAL ASSESSMENT OF ONE BODY ORGAN – 50 EUR

CHAKRA AND GENERAL ENERGY STATUS – 50 EUR

TOXICITY TEST WITH THE MAXIMUM BODY ORGANS OVERLOAD –  50 EUR

OXIDATIVE STRESS ASSESSMENT – 50 EUR

PH ORGANISM EVALUATION – 50 EUR

SIMULATION OF THE EARNINGS OF 4 FUNCTIONAL DIAGNOSIS, DAILY, IN VALUE OF ONLY 50 EUR.

WEEKLY € 1,400
MONTHLY € 5,600
ANNUAL € 67,200

GROSS EARNING SIMULATION OF 8 FUNCTIONAL DIAGNOSTICS, DAILY, IN VALUE OF 50 EUR.

WEEKLY € 2,800
MONTHLY € 11,200
ANNUAL € 134,400

SIMULATION
GROSS EARNINGS OF 10 FUNCTIONAL DIAGNOSTICS, DAILY, IN VALUE OF 50 EUR.

WEEKLY 3,500 euros
MONTHLY € 14,000
€ 168,000 per year

PRIHOD OD TRETMANA

GROSS INCOME FROM TREATMENT IN ONE QUANTUM ZONE CAPSULLE

GROSS EARNING SIMULATION WITH 6 TREATMENTS PER DAY.

WEEKLY 1,260 Euros
MONTHLY 5,040 Euros
ANNUAL 60,480 Euro.

Club members, in addition to free analysis, have the opportunity to perform different treatments in the capsule:

RELAX & POVER NAP TREATMENTS

LIGHT AND COLOR THERAPY

MUSIC THERAPY

AROMA THERAPY

ENERGY INCREASE AND ALKALIZATION

STIMULATION OF MICROCIRCULATION

GROSS PROFIT SIMULATION IS BASED ON THE ASSUMPTION OF ONE TREATMENT OF 30 EUR.

GROSS EARNING SIMULATION WITH ONLY 3 TREATMENTS PER DAY.

WEEKLY 630 Euros
MONTHLY 2,520 Euros
ANNUAL 30.240 Euro.

GROSS EARNING SIMULATION WITH 6 TREATMENTS PER DAY.

WEEKLY 1,260 Euros
MONTHLY 5,040 Euros
ANNUAL 60,480 Euro.

GROSS EARNING SIMULATION WITH 10 TREATMENTS PER DAY.

WEEKLY 2,100 Euros
MONTHLY 8,400 Euros
ANNUAL 100.800 Euro.

PRIHOD OD ČLANARINA

EARNING EARNINGS FROM CLUB MEMBERSHIP

The estimate is based on the assumption that the annual membership fee for Quantum Wellness Club is 50 Euros. This price can be individually formed for each country or center.

Simulation:

2 ENTRIES daily

Monthly 3,000 Euros

Annually 36,000 Euros 

5 ENTRIES DAILY

7,500 Euros a month
90,000 Euros annually

10 ENTRIES DAILY

Monthly 15,000 Euros
Annually 180,000 Euros 

HEALTH & DIET COACH

POTREBNA INVESTICIJA ZA OBUKU

VEŠTINE IZ OBLASTI ZDRAVLJA I ISHRANE

Kroz 50 satI teoretske obuke saznaćete kako funckioniše organizam ne energetskom, biohemiskom i informaicionom nivou i koji su mehanizmi nastanka estetskih i zdravstvenih problema.

Za 150 eura ili simboličnih 3 eura po satu ovladaćete izmedju ostalog i znanjem o:

 • Osnovnim aspektima od kojih zavisi zdravlje i procesi starenja
 • Saznaćete kao funkcioniše organizam koje su njegove nutritivvne potrebe i osnove fiziloških procesa.
 • Upoznaćete se sa prednostima funkcionalne ishrane ali i sa drugim pristupima u nutricionizmu: klasičan medicinski pristup, makrobiotički, hrono ishrana ili presna hrana…

Kroz 50 sati prktične obuke bićete osposobljeni da samostalno obavite BRS screening, energetsku,  nutritivnu i procenu stepena toksičnosti vašeg klijenta i da na osnovu dobijenih rezultata uz našu podršku svom klijentu napravite mesečni program ishrane i detoksikacije.

Za 150 eura ili simboličnih 3 eura po satu bićete osposobljeni da obavite screening na uredjajima za funkcionalnu procenu i korekciju zdravlja koji su neophodni u nešem smart programu.

POTREBNA INVESTICIJA

0
EURA

MARKETING I VEŠTINE PRONALAŽENJE I KLIJENATA

Dobićete sve alate za uspešno vodjenje posla i rada sa klijentima.  Od marketinških aktivnosti, vodjenje poslovnog razgovora do stručnog znanja koje su neophodne za sprovodjenje ovog programa. 

Dobićete svoj sajt i naš marketinški paket sa alatima koje će te koristi kako bi obezbedili dovoljan broj klijenata da otplatite vašu investiciju za manje od godinu dana.

Pored literature koju će te dobiti, Imaćete priliku da se kroz praktičnu prezentaciju i kroz neposredan razgovor sa potencijalnim klijentom upoznate sa tehnikama koji će dovesti do pozitivnog odgovora. 

POTREBNA INVESTICIJA

0
EURA

INVESTICIJA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA, OPREME I PODRŠKE U RADU

opcija 1

Za svoje potencijalne klijente rezervišete 5 sati nedeljno koje možete iskoristiti u toku 3 meseca.

Nakon što odaberete i rezervišete termin imaćete mogućnost da koristite opremu u našem centru po ceni od 50 eura po satu. Potrebno je da minimum 7 dana ranije rezervišete termin za korišćenje našeg centra i opreme. Vaša je obaveza da sprovodete sve neophodne procedure funkcionalne procene, sprovodjenje tretmana u kapsuli kao i isporuka i naplata smart programa vašem klijentu.

Nakon što obavite funkcionalnu procenu zdravlja za svakog vašeg klijenta na osnovu dobijenog izveštaja napravićemo personalizovani smart program. Program podrazumeva:

 • Preporuke ishrane i detoksikacije.
 • Health Box paket proizvoda neopodnih za sprovodjenje programa.
 
 1. 30% od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub obzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. 20% od SMART programa
 3. 5% od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. 10% od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. 30% od tretmana koje će uz vašu podršku i nadzor sprovoditi vaši klijenti u našem centru.
 

opcija 2

Za svoje klijente rezervišete 40 sati koje možete iskoristiti u periodu od 30 dana.

Nakon što odaberete i rezervišete termine vama i vašim klijentima za samo 20 eura po satu na raspolaganju će biti ekskluzivan prostor najsavremenja oprema za funkcionalnu dijagnostiku i terapiju. 

Nakon što obavite funkcionalnu procenu zdravlja za svakog vašeg klijenta na osnovu dobijenog izveštaja napravićemo personalizovani smart program. Program podrazumeva:

 • Preporuke ishrane i detoksikacije.
 • Health Box paket proizvoda neopodnih za sprovodjenje programa.
 
 1. 40% od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub obzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. 30% od SMART programa
 3. 10% od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. 30% od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. 40% od tretmana koje će sprovoditi vaši klijenti u našem centru.

opcija 3

Za svoje klijente rezervišete 480 sati koje možete iskoristiti u periodu od 12 meseci.

Nakon što odaberete i rezervišete termine vama i vašim klijentima za samo 5 eura po satu na raspolaganju će biti kskluzivan prostor i najsavremenja oprema za funkcionalnu dijagnostiku i terapiju. 

Nakon što obavite funkcionalnu procenu zdravlja za svakog vašeg klijenta na osnovu dobijenog izveštaja napravićemo personalizovani smart program. Program podrazumeva:

 • Preporuke ishrane i detoksikacije.
 • Health Box paket proizvoda neopodnih za sprovodjenje programa.
 
 1. 60% od članarina osoba koje su se po vašoj preporuci učlanili u Quantum Wellness klub obzirom da usluge mogu koristiti samo članovi Quantum Wellness kluba.
 2. 60% od SMART programa
 3. 20% od  EXPERT programa koje sprovode osobe koje su u centar došle po vašoj preporuci.
 4. 40% od različitih usluga dijagnostike osoba koje su su se po vašoj preporuci učlanili u klub.
 5. 70% od tretmana koje će sprovoditi vaši klijenti u našem centru.
 

PROCEDURA

DINAMIKA PLAĆANJA

 • Nakon potpisivanja memoranduma o razumevanju potrebno je uplatiti 10% od vrednosti opcije za koju ste se opredeliti.
 • Prvog dana obuke u oblasti marketinga potrebno je uplatiti 20% avansa za izradu vašeg sajta  a ostalih 80% kada se sajt završi i kada dobijete ostali marketinški materija. 
 • 50% prvog dana teroretske obuke i 50% nakon završetka teoretske obuke.
 • 50% prvog dana praktične obuke i 50% nakon završetka praktične obuke. 
 • 20% popust na avansnu uplatu
 • OPCIJA 1 – REZERVACIJOM TERMINA 20% NAKON REALIZOVANE USLUGE 70%

INVEST IN YOUR FUTURE

Step 1: Prequalification

After receiving your Request for Information, a franchise development representative will contact you to discuss your experience, financial qualifications, and answer initial questions.

Step 2: Personal Profile Form

You will complete a Personal Profile form that provides background information about you and helps us plan future conversations. The Personal Profile does not obligate you in any way.

Step 3: Program Review

Typically a one hour webinar, we provide an in-depth review of our franchise offering, business model, market opportunity, performance of existing locations, and initial market selection discussion.

Step 4: Franchise Disclosure Document (FDD)

Following your reading of our Franchise Disclosure Document, we will schedule a conference call to review its highlights including: the estimate of your initial investment, applicable fees while operating the franchise, an overview of our support services, and a representation of the financial performance of currently operating units.

Step 5: Franchise Owner and Operator Validation

We will organize a time for you to interview existing franchise owners or operating managers regarding any topic of importance to you. These Due Diligence conversations are typically an exciting step in your due diligence process.

Step 5: Franchise Application

A formal franchise application and personal financial statement is submitted along with your Request for Consideration. There is no cost associated with submitting your application.

Step 6: Discovery Day

You will be invited to attend a Discovery Day at our World Headquarters facility. You will meet the owners and management team in person and ask any remaining questions you have about the Quantum Wellness Rejuvenation Center franchise.

Step 7: Franchise Approval

Following Discovery Day, you will make your final decision to become a franchise owner and the company will make a similar decision regarding your application. Upon mutual agreement, franchise agreements will be prepared and sent to you for execution.

Step 8: Open Your Quantum Wellness Rejuvenation Center

Congratulations! 

Skills and Requirements

We seek individuals wanting to build an Enterprise. To that end we offer several levels of franchise opportunities. You can choose a single unit or agree to develop a larger market area. Our Area Development Agreement requires a minimum of three Centers within a defined market to be developed over a specific number of years.

Candidates will have successful and proven business management or ownership experience with a strong commitment to on-going marketing investments.

Candidates who practice medicine will fulfill the requirement that each Center be supervised by a licensed MD. Those not licensed to practice may hire a Medical Director to oversee multiple locations or an MD to work in their Center.

The estimated initial investment in a Quantum Wellness Rejuvenation Center Franchise ranges between $220,000 and $ $500,000. To make this investment you will need a minimum of $150,000 in cash and a minimum net worth of $550,000.

Market Availability

Quantum Wellness Rejuvenation Center Franchise is prepared to expand across the country.If you have interest, we are happy to discuss the opportunity in detail.

Request Quantum Wellness Franchise Information

BECOME A PART OF A MULTI-BILLION DOLLAR INDUSTRY !

Fill out the form below, and a member of our Franchise Development team will contact you to discuss the next steps in the process of becoming a Quantum Wellness Franchise owner.

 

SISTEM NAPLATE.

Koristimo jedinstven model naplate usluga koji po prvi put klijentima nudi da za svoj novac dobiju maksimalan odnos cene i kvaliteta. 

Svaki klijent koji koji želi da se upozna sa našim mogućnostima dobija loyliti karticu sa 50 besplatnih poena (50 eura) koje može da iskoristi za bilo koju od naših usluga. Klijentu se  nakon prezentacije sistema pomaže da formuliše pitanja na koje želi odgovor kako bi se opredelio za odgovarajuću uslugu iz naše ponude.

Samo ukoliko je klijent zadovoljan i ako procenimo da je osoba spremna da uloži u sebe i svoje zdravlje i da je sposobna da menja svoje navike nudi mu se mogućnost da izabere odgovarajui model članstva u klubu.  Na ovaj način izbegavaju se uobičajeni nesporazumi u pogledu očekivanja i realnih mogućnosti da za svoj novac dobiju maksimalan odnos cene i kvaliteta. 

Svi tretmani se sprovode u takozvanim Kvantni Zonama gde je klijent udobno smešten u položaju koi mu daje osećaj nulte gravitacije. Specijalno dizajnirana LED svetla, muzika i aromo terapija sastavni su deo osnovnog Relax modela namenjenog za tretmane čiji je cilj relaksacija, smanjenje stresa i terapija za osobe koje imaju probleme sa spavanjem.

Obaveze rimaoca franšize su sledeće:

 • Franšizna naknada,
 • Troškovi opreme, softvera i enterijera na osnovu predračuna.Franšizna naknada podrazumeva mogućnost korišćenja Quantum Wellness brenda i takozvani Know How odnosno kompletnu tehnologiju za sprovodjenje svih tretmana kao i načina poslvovanja i marketinga. Naknada za model Relax koncepta iznosi 5,000 eura, Recharge 10.000 dok je za koncept Rejuvenation 35.000 eura.
 • Svaka franšiza ima obavezu da odredjeni procenat od mesečnog prometa ulaže u marketing.
 • Franšize moraju opremiti prostor za sprovodjenje najmanje dva istovremena tretmana a ukoliko žele i opciju za dijagnostiku potreabno je da instaliraju i jednu Quantum Zone kapsulu. Minimalan potrebni prostor za pokretanje Quantum Wellness koncepta je 50m2.
 • Quantum Wellness koncept je razvio i vlastitu liniju proizvoda koji se distribuira takodje kroz franšizni koncept pod nazivom Smart Shop.

Svi proizvodi koji se distribuiraju kroz Smart shop centre individualno se prve i prilagodjavaju svkom klijentu i mogu se nabaviti i poručiti isključivo kroz mrežu Quantu Wellness centare ili Smart Shop.

nova dimenzija nutricionizma

NUTRITION 7

Prilika za posao i napredovanje u karijeri.

pogledaj u budućnost

Unapredite poslovanje i zadovoljstvo klijenata.